Avís Legal

L'ANECBLAU CENTRE COMERCIAL Av del Canal Olímpic 24, 08860 Castelldefels (Barcelona) el responsable jurídic és Lar España Real Estate Socimi, S.A., SL Passeig de la Castellana, 95 Edifici Torre Europa, 28046, Madrid, amb CIF B-84.489.202, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 21.989, Llibre 0, Foli 140, Secció 8, Full M-391.888, inscripció 2ª. és titular dels drets de propietat intel · lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d'aquest web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altra forma d'explotació de tot o part d'aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de Lar España Real Estate Socimi, S.A.

L'accés a la web implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús, i si no estigués d'acord amb elles, haurà d'abstenir d'accedir a la pàgina o d'utilitzar els serveis que es presten a través seu.

Les condicions d'accés i ús d'aquesta web es regeixen pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l'usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

Drets de Propietat Intel · lectual e Industrial

El lloc web de www.anecblau.com, els seus continguts i drets de Propietat Intel · lectual, la programació i el disseny de la web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant prohibida la seva reproducció, comunicació, divulgació i distribució tret que es compti amb la preceptiva autorització.

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen al lloc web són titularitat Lar España Real Estate Socimi, S.A., i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota cap mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.

Lar España Real Estate Socimi, S.A. podrà realitzar modificacions al contingut d'aquest web sense previ avís, tant pel que fa a la informació dels seus serveis, segons vagi ampliant i millorant la seva oferta, com en relació a qualsevol altre element que formi part.

Links

Els links i continguts de pàgines web de tercers a les quals es pot accedir des d'aquest lloc web, no són responsabilitat de Lar España Real Estate Socimi, S.A., no podent garantir que siguin exactes en el moment d'accés de l'usuari.

Exempció de responsabilitat

En cap cas Lar España Real Estate Socimi, S.A., serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.